Lokalna zajednica

Rad portala omogućili su prijatelji i sponzori koje možete vidjeti ovdje.

INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE NA PODRUČJU NOVE BILE SU:

Osnovna škola “Nova Bila”
Ravnatelj: Josip Popović
E-mail: [email protected]
Telefon: +387-30-707-027
Web stranica: www.osnovabila.ba

Hrvatski kulturni centar Nova Bila
Ravnatelj: Dragan Đido
E-mail:
Telefon:
Web stranica: www.hkcnova.ba

Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić”
Ravnatelj: prim. Velimir Valjan, dr.med.
E-mail: [email protected]
Telefon: +387-30-708-500
Web stranica: www.bolnica-novabila.com

Srednja škola “Travnik” Nova Bila
Ravnatelj: Franjo Lujanović
E-mail: [email protected]
Telefon: +387-30-707-486
Web stranica: www.tel.net.ba/sskola-travnik.novabila/

JKP “Trebišnjica” Nova Bila
Direktor: Nikola Biljaka
E-mail: –
Telefon: +387-30-707-812

Župa Svetoga Duha Nova Bila
Župnik: fra Slavko Petrušić – Pika
E-mail:
Telefon:

SPORTSKI KLUBOVI

Rukometni klub “Nova Bila”

Judo klub “Nova Bila”

Nogometni klub “Nova Bila”

Više o Novoj Biloj pročitajte ovdje.