O Novoj Biloj

14013783

Župa Nova Bila osnovana je mjeseca kolovoza 1972. godine. Formirana je od naselja koja su pripadala Gučoj Gori, Bučićima, Docu i Vitezu. Prije izgradnje crkve za bogoslužje je korištena provizorno podignuta zgrada.

Ubrzo su dobivena sva potrebna dopuštenja za gradnju, a projekt za novu crkvu načinio je arhitekt Vlado Dobrović. Kamen temeljac za novu crkvu (540 četvornih metara) blagoslovljen je 6. travnja 1975. godine. Sljedeće godine započeta je i gradnja stambenog dijela, koji zajedno s crkvom i dvjema dvoranama za vjeronauk i susrete (120 m2 i 60 m2) čini jedinstven, monumentalan i arhitektonski originalan kompleks. Crkva je arhitektonski u bitnome dovršena 1977. godine, tako da se u njoj moglo držati božićno bogoslužje. Sljedeće godine crkva je dobila zvono (471 kg). Tijekom 1999. i 2000. godine prema projektu akademskog kipara i slikara Zdenka Jurišića iz Novog Travnika, crkveni toranj je produžen za desetak metara.

Kasnije je uslijedilo postupno uređivanje interijera crkve (pod, strop, klupe). Godine 1986. kipar Zdenko Grgić izradio je Raspelo (korpus bez križa, hrastovina, v. 420 cm), a uskoro su izvedena dva vitraila po nacrtima istoga umjetnika.

Župna crkva i kuća, kao i prostorije Pastoralnog centra služile su u zadnjem ratu kao bolnica. Odgovarajući na novonastale prilike fratri su zajedno s liječnicima lašvanskog kraja, 13. prosinca 1992. osnovali “Franjevačku bolnicu dr. fra Mato Nikolić”. Bolnica je radila u ovim prostorijama do 27. studenoga 1999. Zahvaljujući prije svega donaciji Republike Hrvatske ali i nekih drugih donatora, godine 1999. sagrađena je u Novoj Biloj u naselju Dubrava nova bolnica pod imenom “Hrvatska bolnica dr. fra Mato Nikolić”.

Nakon iseljena bolnice iz župnih prostorija pristupilo se uređenju interijera crkve, po nacrtu arhitekta Zlatka Ugljena. Godine 2006. postavljene su postaje križnoga puta (terakota), koje je izradio akademski kipar Mile Blažević. Godine 2009. on je također izradio oltarski križ (drvo) i reljef na vratima tabernakula s motivom Posljednje večere. U lipnju 2009. postavljena su četiri nova vitraja akademskog slikara Đure Sedera. Nabavljena su također dva nova zvona i postavljena prvi put u povijesti fasada na župnoj crkvi.

Na području župe nalazi se jedna filijalna crkva, ona na groblju u Zabilju. Rađena je po nacrtima arhitekta Zlatka Ugljena i pomoćni biskup vrhbosanski dr. Pero Sudar svečano ju je blagoslovio na njezin patron Gospe od anđela – porcijunkula 2. kolovoza 2009.

Na području župe nalaze se četiri groblja s kapelicama: Zabilje, Gradac, Gladnik i Prahulje.

U župi djeluju školske sestre franjevke bosansko-hrvatske provincije. Uključene su u pastoral župe kroz školski vjeronauk u osnovnoj školi, župnu katehezu za prvopričesnike, animiraje zborova i liturgije te brinu se za održavanje crkve i kuće.

Na prostoru župe postoji i Dom za stare osobe “Otac Kristofor” kojeg su 1997. osnovale sestre franjevke bolničarke Isusa Nazarećanina iz Madrida.One su vodile Dom sve do 15. prosinca 2009. kada su se sve tri sestre španjolke vratile u svoju provinciju u Španjolsku. Danas je Dom u vlasništvu Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

Župa Nova Bila imala je 1991. godine oko 3.850 vjernika i njihov je broj do pred posljednji rat polagano rastao. Danas župa ima 4.628 vjernika, a broj obitelji je 1385. Tvore je sljedeća naselja: Nova Bila, Brdo, Dubrava, Gladnik, Ričice, Brankovac, Lovići, Ograde, Podolac, Pokrajčići, Prahulje, Ričice, Stara Bila i Zabilje.

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ je javna ustanova za liječenje i brigu bolesnika.  Površina bolnice iznosi 13.500 četvornih metara bruto prostora ili 9.300 četvornih metara neto prostora. Bolnica se sastoji od pet paviljona. Svaki paviljon je dvoetažni sa dodatkom podrumskog prostora ispod dva paviljona. Kapacitet bolnice je 145 kreveta. Ukupan broj uposlenika u bolnici je 269.  Požrtvovan i human rada bolnice je nagrađen priznanjima „Bolnica prijatelj djeteta“ i „Povelje za humanost“ Internacionalne lige humanista.

Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ je danas respektabilan medicinski centar, što potvrđuje podatak da bolnica skrbi za više od 250.000 stanovnika iz 12 općina. Raspoloživi kadrovski i tehnološki resursi omogućuju provođenje potrebnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Stalna opredjeljenost za praćenje suvremenih trendova, težnja prema unapređenju kvalitete rada i stvaranje poticajnog organizacijskog okruženja su samo neke od obilježja Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“.  Ljubaznost i stručnost osoblja, brzina i kvaliteta usluga i ekonomičnost u organizaciji procesa rada su doprinijeli prepoznatljivosti bolnice i van granica Bosne i Hercegovine. Stalni napredak u svim segmentima poslovanja, a naročito na području edukacije i usavršavanja osoblja, su glavna odrednica bolnice i recept za očuvanje liderske pozicije u pružanju zdravstvenih usluga u Središnjoj Bosni.

U budućnosti bolnica planira povećati prostorne i smještajne kapacitete izgradnjom šeste lamele, čime bi se stvorila elementarna pretpostavka za pružanja zdravstvene zaštite većem broju pacijenata i uvođenju novih medicinskih postupaka. Infrastrukturni projekti će sasvim sigurno biti praćeni realizacijom programa specijalizacija i subspecijalizacija kako bi se dodatno osnažila kadrovska struktura bolnice. Pored toga, u svojim planovima bolnica posebno podcrtava važnost konstantnog unapređenja opremljenosti modernim medicinskim aparatima. Status odgovorne ustanove, bolnica će nastojati opravdati savjesnijim postupanjem prema okolišu kroz kvalitetan pristup rješavanju problema sa odlaganjem medicinskog otpada i realizacijom projekata energetske učinkovitosti intenzivnijom upotrebom alternativnih izvora energije.

Izvori:
Župa Nova Bila 
Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila