Postani urednik

Imate zanimljivu priču ili ste bili svjedok nekog interesantnog događaja pošaljite nam Vaše utiske sa fotografijom. Svi naši sugrađani mogu da iznesu svoj stav, saznanje, informaciju te prepričaju priču za koju misle da je zanimljiva za njihovo okruženje.

Tekstovi neće biti cenzurisani ni u kom smislu, osim eventualnog lektoriranja na hrvatski jezik. Tekstovi čitatelja ne predstavljaju ni na koji način stav portala NovaBila.info. Za sadržaj i točnost tekstova čitatelja ne odgovaramo. Tekstovi uvredljivog sadržaja neće biti objavljeni.

Portal NovaBila.info zadržava pravo brisanja tekstova bez najave i bez objašnjenja. Svi tekstovi čitatelja imaju jasno definiran izvor: Čitatelj portala NovaBila.info. Budite aktivni, podijelite informacije sa svojim sugrađanima. Iskoristite zagarantiranu slobodu govora. Aktivine dopisnike ćemo nagraditi i stimulirati za daljnji još aktivniji i kvalitetniji rad .

Javite se na Facebook stranici NovaBila.info ili na e-mail: [email protected].