VAŽNO: Raspored odvoza smeća po naseljima tijekom tjedna

JKP Trebišnjica

Raspored odvoza smeća po naseljima tijekom tjedna:
Utorak: Nova Bila – od benziske crpke “Tioil” do Okuke te Gladnik i Dubrave,
Srijeda: Putićevo, Gornje Putićevo (do Crkve) i Sučići,
Četvrtak: Ričice, Brankovac, Kula, Brankovac, Lovići, Pokrajčići,
Petak: Podolac, Široka Cesta

Također obavještavamo sve korisnike da se pridržavaju ovih rasporeda, a svima preporučujemo da ukoliko nemaju ugovor
sa JKP Trebišnjica, isti su dužni napraviti te da se obrate u naše
prostorije. Napominjemo ovim putem sve korisnike da u kontejnere i pvc kante odlažu isključivo komunalni otpad, a da građevinski otpad spada pod poseban otpad i odvozi se pozivom na broj 030707812.

Prema Odluci Općinskog vijeća Travnik (Br: 01-1-01-3-4-175/11 od dana 8. ožujka 2011.), svi žitelji su dužni sklopiti ugovor sa nadležnim komunalnim poduzećem.
S poštovanjem,
Uprava JKP Trebišnjica

Možda Vas zanima...

Comments

comments

Morate biti prijavljeni da biste napisali komentar. Prijava